Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba je povinna si při vstupu do školy a ve všech společných prostorách zakrýt ústa i nos, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) ČSN EN 14683+AC, včetně filtrační účinnosti 94 %, které brání šíření kapének.

Výjimku mají děti do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) ČSN EN 14683+AC, včetně filtrační účinnosti 94 %, které brání šíření kapének.

 

Zdroj: Č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN