Bezpečí v online světě

Online výuka prohloubila čas strávený u počítače, tabletu či chytrého telefonu a z tohoto důvodu se ve škole věnujeme i prevenci týkající se bezpečí v online světě a kyberšikaně. Školní metodička prevence i třídní učitelky hovoří s dětmi o pravidlech chování na internetu. Aby o této tématice děti slyšely i z jiného zdroje, rozhodli jsme se využít nabídky pana RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka ze společnosti e-Duha, který přijel k nám do školy 12. ledna. Více se dozvíte zde.