Výdej obědů od 15. 3. 2022

Vážení rodiče,

z důvodu nemocnosti v MŠ Čtyřlístek, budou obědy pro žáky od úterý 15. 3. 2022 dováženy z Univerzity Pardubice. Odhlášky obědů z důvodu nemoci dítěte budou nadále probíhat přes odkaz www.odhlaska.cz. Mění se jen čas pro odhlášení obědu, nyní musí být oběd odhlášen do 12.00 hodin předešlého pracovního dne. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

Výdej obědů do jídlonosiče v době nemoci dítěte probíhá od 11.45 do 12.00.

Děkuji za pochopení
Brožková Petra
ved. ŠJ MŠ Čtyřlístek Pardubice
Národních hrdinů 8
Pardubice
466 654 500, 773 551 250