Dětský den

        DĚTSKÝ DEN

  1.června na školní zahradě od 10.00 hodin

dopoledne plné zábavy a sportovních soutěží

     sladké odměny a drobné ceny na závěr