Krásné prázdniny …

Přejeme všem žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy krásné léto.

Děkujeme za spolupráci a v září se těšíme na shledanou.