Zahájení školního roku

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8,00 hodin (sraz v 7,45h.)

Předpokládaný konec 8,45- 9,00 hod.

Všechny děti mají v tento den odhlášený oběd, v případě zájmu o oběd, žák ráno nahlásí tř. učitelce.

Provoz školní družiny 1. září:  8,45 – 12,00 hodin, oběd v 11,00 hodin.

Od 2. září provoz ŠD: 6,30 – 16,30 hodin.

 

Informace pro 1. třídu:

Žáci 1. třídy se sejdou s doprovodem v 7,50 hod. před hlavním vchodem do školy. Po slavnostním zahájení v 1. třídě s p. ředitelem se rodiče přesunou do školní družiny, kde je p. vychovatelka seznámí s organizací družiny a odpoví na případné dotazy. Předpokládaný konec v 9,00 hodin.

Plakát k zahájení najdete zde.