Vyhodnocení sběru papíru

Vyhodnocení sběru starého papíru

Od 5. do 7. října proběhla v naší škole akce „Sběr starého papíru.“  Zúčastnili se jí žáci 1. – 5. třídy. Nasbíralo se celkem 1 980 kg starého papíru.

Kolik kilogramů nasbírali jednotlivé třídy a samotní žáci si přečtěte ve vyhodnocení.

Všem žákům děkujeme za účast a nejlepším gratulujeme.