PŘIJĎTE ZPÍVAT S NÁMI…

… aneb Jak cvičíme koledy na rozsvícení stromu v Pardubičkách. Pilně trénujeme sborový zpěv na chodbě naší školy i při hodinách hudební výchovy.

Vánoční zpívání