Pardubické štěBETÁní

Ve středu 23. listopadu 2022 se uskutečnil již 10. ročník soutěžní přehlídky v sólovém zpěvu „Pardubické štěBETÁní“ v DDM BETA Pardubice. Naši školu reprezentovalo celkem 5 žáků (4 zpěvačky a 1 zpěvák). Každý si připravil dvě české lidové písně. Našim žákům se velmi dařilo. Nejlepšího výsledku dosáhli v I. kategorii  Leontýnka Polanecká z 1. třídy a ve II. kategorii Erica Guliford a Adam Schejbal z 2. třídy. Ela Němcová i Saša Samková předvedly také krásné výkony a získaly diplom za účast. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.