Návštěva 3. A v Místní knihovně v Pardubičkách

V pondělí 24. 4. 2023 jsme opět navštívili Místní knihovnu v Pardubičkách. Paní knihovnice Zuzana Jiroutová si pro nás připravila poučný program o knize Dědečku, vyprávěj o světě od Ladislava Špačka. Nejdříve jsme si zopakovali některé státy a jejich hlavní města, např. Španělsko a Madrid, Itálii a Řím a Francii s nádhernou Paříží. Také jsme si vypravovali, jak je důležitá znalost anglického jazyka. Cestování je hned zajímavější, když jsme schopni se domluvit a dozvědět se různé informace o navštěvovaných místech. A co je ještě důležité, abychom neudělali ve světě ostudu naší republice? Je to slušné chování a dodržování pravidel etikety. Ve druhé části naší návštěvy jsme pracovali ve skupinkách. Každá skupinka měla vypracovat tři úkoly. Všem dětem se podařilo úkoly splnit. Nakonec jsme ještě dali svůj hlas k výkresům dětí z MŠ. Každý z nás ho dal tomu výkresu, který se mu nejvíce líbil.

Čas opět utekl jako voda a my jsme se museli vrátit zpět do školy. Nezbylo nic jiného než poděkovat paní knihovnici za zajímavý program a za čas, který nám věnovala.

Rozloučili jsme se a spokojeni se vrátili do školy.

Mgr. Lenka Holíková

knihovna1  knihovna2