2017/2018

Není včela jako včela

V červnu prvňáčci ze školní družiny navštívili ve Východočeském muzeu výstavu Včely za všech ú(h)lů. Dozvěděli se množství informací o životě včel, včetně detailů z biologie a anatomie. Formou hry si vyzkoušeli život včelí matky, včelího trubce a včely dělnice v jejich proměnách života. Zjistili, jak se spolu včely dorozumívají a čím jsou užitečné. Vystaveny byly různé druhy úlů, včetně úlu s živými včelami. Dětem se výukový program moc líbil...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde (v formátu pdf je zde).

 


Diskokabaret ke Dni dětí

28. května 2018 se uskutečnil v ŠD ke Dni dětí Diskokabaret. Přijel k nám s vystoupením Honza Popleta, kterého už děti znají. Na úvod zahrál maňáskové divadlo „Jak pejsek s kočičkou vařily dort“. A když disko, tak s pořádným tancem na hřišti. Nechybělo ani pěvecké vystoupení děvčat. Odpoledne jsme si i přes trochu deště užili...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde (v formátu pdf je zde).

 


Den Země

Na Pernštýnském náměstí na nás čekal bohatý kulturní program s jarmarkem, soutěžemi a tanečním vystoupením. Děti dostaly soutěžní karty, do kterých sbíraly razítka. Za splnění úkolů si mohly vybrat drobné odměny v podobě medového perníku nebo školních potřeb. Svoje vědomosti a zručnost předvedly například v přírodovědných kvízech, skládání puzzle, či při výrobě větrníku z papíru. Na náměstí nechyběly stánky s bio zeleninou nebo s ukázkami tradičních řemesel. Velice nás zaujala kronika přání pro Zemi, do které děti namalovaly krajinu bez odpadků...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde (v formátu pdf je zde).

 


Příroda kolem nás

V únoru 2018 prvňáčci navštívili se školní družinou Východočeské muzeum. Čekala tam na ně milá paní průvodkyně, která je provedla stálou expozicí „Příroda východního Polabí“. A protože v přírodě nemají rostliny a zvířata cedulky se jménem, nenašly je tu ani děti. Právě na tomto byl postaven výukový program přizpůsobený věku žáků. Zásluhou vystavených exponátů a velkoformátových fotografií se děti ocitly přímo uprostřed přírody...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde (v formátu pdf je zde).

 


Kozy domácí na školní zahradě

Do naší školičky zavítaly živé kozy domácí, dříve klasické české zvíře. Děti se hravou formou dozvěděly jak žijí, čím se živí a jaké mají vlastnosti. Poučný program byl skvěle doplněn tematickými výcvikovými prvky, které děti pobavily, ale také jim pomohly si sdílené informace lépe pamatovat. Dvě dospělé kozy s jedním kůzlátkem nám předvedly, že dokážou reagovat na různé povely. Uměly podat pacinku, zatancovat taneček při pohybové básničce nebo vyskočit na střechu auta. Děti si je také mohly na vodítku provést po zahradě . Na závěr každý dostal na ruku „kozí razítko“...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde (v formátu pdf je zde).

 


Kouzlo betlémů

V předvánočním čase navštívili prvňáčci Východočeské muzeum v Pardubicích, kde se podívali na výstavu ručně vyrobených vánočních betlémů. Ústředním exponátem byl betlém Petra Pauluse vyřezaný z lipového dřeva. Výstavou nás provedl pan Martin Sochor, který poutavě vyprávěl o vzniku a významu jednotlivých postaviček. Také dovolil dětem rozpohybovat strojky z pohyblivého betlému. Mohli jsme tak zkoumat detailní pohyby figurek. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u vánočního stromu na Pernštýnském náměstí...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde (v formátu pdf je zde).

 


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Dne 4. prosince 2017 se naše škola zúčastnila prvního slavnostního rozsvícení vánočního stromu před Úřadem městského obvodu Pardubice IV v Pardubičkách. Na úvod nás přivítal pan starosta ing. Petr Heřmanský a popřál všem dětem, rodičům a spoluobčanům příjemnou adventní náladu. Poté pan ředitel základní školy v Pardubičkách Mgr. Jaroslav Karcol s dětmi zazpíval a zahrál na kytaru několik vánočních koled...

Celý článek v formě prezentace si můžete přečíst zde (v formátu pdf je zde).

 


Festival her a hraček

Celý článek ve formě prezentace si můžete přečíst zde (ve formátu pdf je zde).

 


Kabaret v Popletově

Celý článek ve formě prezentace si můžete přečíst zde (ve formátu pdf je zde).

 


Podzimní vycházka

Celý článek ve formě prezentace si můžete přečíst zde (ve formátu pdf je zde).