Základní a mateřská škola Pardubičky

Jsou tři cesty k získání moudrosti: První je cesta zkušenosti, ta je nejtěžší. Druhá je cesta napodobení, ta je nejlehčí.
Třetí je cestou přemýšlení, ta je nejušlechtilejší.

Mateřská škola

Základní informace o škole

Zřizovatel: statutární město Pardubice
Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní výdejna
Školská rada: byla zřízena v listopadu 2005
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Karcol
Vedoucí učitelka MŠ: Eliška Dvorská, Dis

Právní subjekt od 1.1.1995, příspěvková organizace.

Základní škola

Základní škola

Budova školy byla postavena v roce 1882 a nachází se v nejstarší části Pardubic. Jsme ZŠ s prvním stupněm, 1. – 5. ročník máme v pěti samostatných třídách. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Školu navštěvuje 131 žáků.

V těsné blízkosti školy je zastávka MHD. Bezpečnou cestu do školy zajišťuje světelný semafor. Součástí školy je i školní výdejna obědů, která je vzdálená 5 minut chůze, v areálu MŠ Čtyřlístek.

Po ukončení 5. třídy přecházejí žáci do jiných velkých pardubických škol dle výběru rodičů.

Zobrazit více
Mateřská škola

Mateřská škola

Odloučené pracoviště v Černé za Bory. Jednotřídka pro 25 dětí.

Obě školy, ZŠ i MŠ, jsou umístěny v pěkném prostředí uprostřed zahrady.

Zobrazit více

Družina

Školní družina má 3 oddělení pro 80 dětí.