Ochrana dýchacích cest

Ve všech společných prostorách školy jsou povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos + ústa): respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností min. 94% (norma např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek (norma ČSN EN 14 683 + AC).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest naleznete zde...

Testování PCR

1. 9. 2021 žáci 2. – 5. třídy, 2. 9. 2021 žáci 1. třídy, 6. 9. 2021 celá škola. Pokud se žák nebude účastnit PCR testování v určený den, bude testován antigenním testem 1x za 7 dní. Informace a informovaný souhlas naleznete zde...

Pokud žák nebude přítomen testování určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Pokud nebude žák přítomen na testování na začátku vyučování, bude otestován bezprostředně po svém příchodu.

V případě pozitivního testu kontaktujeme zákonného zástupce, žák odchází domů.

Testování nepodstupují děti a žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (méně než 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) prokazatelně doloženém potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě, případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou (nutno zapsat do omluvného listu v ŽK). Škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, poskytuje studijní podporu.

 

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Pardubice-Pardubičky


 

Základní údaje o školeZřizovatel: statutární město Pardubice
Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní výdejna
Školská rada: byla zřízena v listopadu 2005
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Karcol
Vedoucí učitelka MŠ: Eliška Dvorská, Dis
Právní subjekt od 1.1.1995, příspěvková organizace.

 

Dvě školská zařízení zastřešená jedním ředitelstvím

1/ Základní škola Pardubice -Pardubičky


Škola se nachází v historicky nejstarší části Pardubic.

Úplná ZŠ postavená v roce 1882, pouze 1.stupeň (1. - 5. ročník). Škola má pět samostatných tříd. V současnosti ji navštěvuje 131 žáků.

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu.

V těsné blízkosti školy je zastávka MHD. Bezpečnou cestu do školy zajišťuje světelný semafor.

Školní družina má 3 oddělení s 80 žáky.

Součástí školy je i školní výdejna, která je vzdálena 5 minut v areálu MŠ Národních hrdinů.

Po ukončení 5. třídy přecházejí žáci do jiných velkých pardubických škol dle výběru rodičů.

Fotogalerie školy

2/ Mateřská škola Černá za Bory


Jednotřídka s 25 žáky. Obědy na odloučené pracoviště jsou do školní výdejny dováženy z MŠ Čtyřlístek v Pardubičkách (MŠ má svou vlastní výdejnu jídla).

MŠ Černá za Bory je zrekonstruovaná školka (původně ZŠ, od 1.9. 2003 MŠ).

Obě školy, ZŠ i MŠ, jsou umístěny v pěkném prostředí uprostřed zahrady.

 

Organizace školy

Rychlé odkazy: zaměstnanci |  školní družina |  školní jídelna |  sběr

Děkujeme, všem rodičům, kteří v loňském roce přispěli žákům naší školy sponzorskými dary (hmotnými i finančními) a pomohli tak zvýšit úroveň výuky nebo školních akcí.

Více informací o škole a její organizaci

 
TOPlist