Sběr

 

Sběr starého papíru - letáky, noviny, časopisy. Sběr papíru probíhá několikrát do roka. Na zahradě školy je přistaven kontejner. Termín sběru je oznámen s předstihem v aktualitách na titulní stránce.

Na podzim probíhá sběr kaštanů. Nasbírané kaštany se ukládají do připravených pytlů u zahradního domku na pozemku školy.

Sběr PET lahví - byl ukončen.