Sběr

 

Sběr starého papíru - letáky, noviny, časopisy.

Sběr PET lahví - byl ukončen. V školním roce 2022/23 sběr PET lahví probíhat nebude.