Kalendář

DATUMNÁZEV AKCE
ZÁŘÍ
4. září

5.září

18. září

18. září

20. září

20. září

21. září

26. září

27. září

29. září

Zahájení školního roku

Dopravní hřiště (4. a 5. třída)

Focení - MF Dnes (1. třída)

Přednáška Městské policie (2. - 5. třída)

Krajská knihovna (3. třída)

Orientační běh (výběr žáků)

Plavání centrum Maják (3. třída)

Paleta - Co žije v zemi (3. třída)

KD Hronovická - Popelka (1. a 2. třída)

Ředitelské volno


ŘÍJEN
4. října

4. října

10. října

11. října

25. října

25. října
Orientační běh (výběr žáků)

Povídání Silver A (5. třída)

Paleta - Podzim (3. třída)

Vycházka Silver A (5. třída)

Krajská knihovna (3. třída)

Paleta - Podzim (2. třída)
LISTOPAD
15. listopadu

20. listopadu

21. listopadu

22. listopadu

29. listopadu
ŠD DDM Beta: Opičky tančí na opičí dráze (3. tř.)

ŠD Mázhaus: české vánoční tradice (2. tř.)

První plavání (3. - 5. třída)

ŠD Mázhaus: české vánoční tradice (3. tř.)

ŠD DDM Beta: Tvoření na téma Vánoce (1. tř.)

PROSINEC
6. prosince

6. prosince

8. prosince

8. prosince

11. prosince

13. prosince

13. prosince

15. prosince

15. prosince

18. prosince

19. prosince

20. prosince
ŠD DDM Beta: Tvoření na téma Vánoce (2. tř.)

ŠD Adventní dílničky na Zelené bráně (3. tř.)

Krajská knihovna - Vánoce (3. třída)

ŠD Adventní dílničky na Zelené bráně (1. tř.)

ŠD Adventní dílničky na Zelené bráně (2. tř.)

ŠD VČ galerie na zámku: Tajemství ván. dárků (1.tř.)

ŠD DDM Beta: Tvoření na téma Vánoce (3. tř.)

ŠD Mázhaus: české vánoční tradice (1. tř.)

Krajská knihovna - Vánoce (2. třída)

Kyberšikana - přednáška (4. a 5. třída)

Vlastní nebezpečí - přednáška (1., 2. a 3. třída)

Lumpárium (2. a 3. třída)
LEDEN
3. ledna

8. ledna

12. ledna

23. ledna

22. ledna

24. ledna
Tonda Obal (1. - 5. třída)

VČD pohádka (1. třída)

Dopravní výchova (4. třída)

Dopravní výchova (3. třída)

VČD pohádka (2., 4. třída)

Ekocentrum Paleta - Papír (3. třída)
ÚNOR
1. února

6. února

8. února

9. února

12. - 16. února

26. 2. - 1. 3.
Ekocentrum Paleta (2. třída)

Poslední plavání (3. - 5. třída)

Florbal v Enteria aréně (3., 4., 5. třída)

Začíná bruslení (všichni žáci)

Pobyt na horách 1 (chata Juráška, výběr žáků)

Pobyt na horách 2 (Černá voda, výběr žáků)
BŘEZEN
8. března

20. března

26. března

27. března
Poslední bruslení (všichni žáci)

Orientační běh - liga škol (vybraní žáci)

Knihovna Pardubičky (3. třída)

Ekocentrum Paleta Velikonoce (2. třída)
DUBEN
9. dubna

10. dubna

17. a 18. dubna

22. dubna

26. dubna
Drátkování v Ekocentru (3. třída)

Orientační běh - liga škol (vybraní žáci)

Přijímací řízení do 1. třídy

VČD Vodník Česílko (1., 2., 3. třída)

Focení (1. - 5. třída)
KVĚTEN
6. a 7. května

20. května

29. května
Ředitelské volno

Třídní schůzky 3. třída 16.00 hod.

Dětský den (dopoledne)
Odpolední opékání špekáčků (podle počasí)
ČERVEN
3. - 7. června

10. - 14. června

10. - 14. června

17. června

18. června

19. června

26. června

28. června
Pobyt v přírodě Seč (3. třída)

Pobyt v přírodě Rudník (2. a 5.. třída)

Pobyt v přírodě Pasíčka (4. třída)

Atletická olympiáda

Autorské čtení (2. a 3. třída)

Autorské čtení (1. a 4. třída)

Výlet - Park na větvi (1. a 2. třída)

Vysvědčení