Školní družina

Důležité upozornění pro rodiče

Platba za školní družinu proběhne ve dvou splátkách na celý školní rok 2021/22.

První platba na 1. pololetí proběhne do konce měsíce září 2021: částka 1000,-Kč. Druhá platba na druhé pololetí do konce měsíce února 2022: částka 1000,-Kč. Číslo účtu 9701323524/0600 a variabilní symboly zůstávají stejné.

Žákům 1. třídy bude variabilní symbol přidělen na začátku školního roku 2021/2022.

Provoz ŠD:

6,30 - 7,45
11,45 - 16,30

Kontakt:

Telefon:  777 266 955

Rozdělení oddělení:

1. třídaLenka PeškováVedoucí vychovatelkapeskova-zskyj@volny.cz
2. třídaTereza ZáhornickáVychovatelkazahornicka-zskyj@volny.cz
3. třídaLudmila DrábkováVychovatelkapeskova-zskyj@volny.cz
Ing. Dita Ludvíková, DiSVychovatelkaludvikova-zskyj@volny.cz

Dokumenty: