Zápis do 1. třídy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Škola otevírá jednu třídu s maximálním počtem 24 žáků. Vyučovacím jazykem je český jazyk.

Za­­­­pi­­­­suje­­­­me dě­­­­ti na­ro­zené do 31.8.2015. Výjimečně mo­hou být za­­­­psané i dě­­­­ti poz­­­­dě­­­­ji na­ro­zené do 30.6.2016.

V letošním školním roce probíhá přihlášení pomocí webové aplikace, kde je od 1. 4. 2021 možné vytvořit žádost o přijetí dítěte do základní školy.

Jak zápis probíhá?

 1. Vydání žádosti: 1. 4. – 19. 4. 2021 vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti.
 2. Příjem žádostí: 19. – 23. 4. 2021 korespondenčně bez přítomnosti dětí. Podrobnosti naleznete zde.
 3. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Seznam dětí přijatých do první třídy od 1. 9. 2021

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do prvního ročníku školního roku 2021/2022 naleznete zde.

Informace k odkladu povinné školní docházky naleznete zde.

V případě dotazů nebo potíží se můžete obrátit na naši školu e-mailem: hilbertova-zskyj@volny.cz nebo telefonicky: 466 650 783, 606 648 353.

Naše škola

Informace o naší škole naleznete zde.

Desatero pro rodiče děti předškolního věku

Desatero najdete na stránkách MŠMT zde.

Doporučení školy

Svým dětem můžete nástup do základní školy ulehčit i s následujícími doporučeními:

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Jak vybrat školní brašnu

Návod k výběru školní brašny naleznete zde.