Spolupráce s rodiči a školská rada

16. 10. 2023od 17:00 hod.třídní schůzkyv 16:30 hod. výbor
16. 10. 2023od 15:00 hod.školská rada
15. 1. 2024od 17:00 hod.třídní schůzkyv 16:30 hod. výbor
15. 4. 2024od 17:00 hod.třídní schůzkyv 16:30 hod. výbor
15. 4. 2024školská rada

Třídní schůzky mohou proběhnout vzhledem k aktuální epidemiologické situaci buď běžným způsobem, konzultačně anebo on-line. Sledujte webové stránky a žákovské knížky dětí.

Plán pedagogických rad (2023/2024): 4. 9. 2023, 6. 11. 2023, 15. 1. 2024, 15. 4. 2023, 17. 6. 2023.

Vedení školy spolupracuje se zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd (SRDPŠ) na pravidelných schůzkách.

Složení rodičovského výboru

Předseda: p. Josef Vamberský (2. třída)
Pokladník: p. Petra Sýkorová (3. třída)
Ostatní členové: p. Petra Borkovcová (1. třída), p. Josef Vamberský (2. třída), p. Petra Sýkorová (3. třída), p. Zdeněk Vorel (4. třída), p. Michal Šafařík (5.třída)

Zástupci rodičů jsou voleni na rodičovské schůzce.

Složení školské rady

Za rodiče: p. Dana Pištorová /předseda/, p. Michal Šafařík
Za školu: p. Michaela Jubánková, p. Lenka Hilbertová
Za zřizovatele: p. Jana Hurychová, p. Filip Petr

Školská rada byla zvolena roku 2021 na tříleté funkční období – spolupracuje s výborem SRDPŠ a schvaluje potřebné dokumenty.

Výsledky voleb do Školské rady naleznete zde.

Rodiče se mohou o prospěchu a chování svých dětí informovat u učitele kdykoliv, nejlépe po telefonické dohodě. Jakékoliv připomínky či návrhy mohou rodiče prosazovat osobním jednáním s vedením školy nebo přes rodičovský výbor.