Spolupráce s rodiči a školská rada

8. 11. 2021od 17:00 hod.třídní schůzkyv 16:30 hod. výbor
17. 1. 2022od 17:00 hod.třídní schůzkyv 16:30 hod. výbor
14. 2. 2022od 15:00 hod.školská rada
25. 4. 2022od 17:00 hod.třídní schůzkyv 16:30 hod. výbor
25. 4. 2022školská rada

Třídní schůzky proběhnou vzhledem k aktuální epidemiologické situaci buď běžným způsoben, konzultačně nebo on-line. Sledujte webové stránky a žákovské knížky dětí.

Plán pedagogických rad (2021/2022): 1. 9. 2021, 8. 11. 2021, 17. 1. 2022, 25. 4. 2022, 20. 6. 2022.

Vedení školy spolupracuje se zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd (SRDPŠ) na pravidelných schůzkách.

Složení rodičovského výboru

Předseda: p. Kryštof Ženatý (4.třída)
Pokladník: p. Markéta Severinová
Ostatní členové: p. Petra Sýkorová (1. třída), p. Zdeněk Vorel (2. třída), p. Michal Šafařík (3.třída), p. Ondřej Pištora (5. třída)

Zástupci rodičů jsou voleni na rodičovské schůzce.

Složení školské rady

Za rodiče: p. Dana Pištorová /předseda/, p. Michal Šafařík
Za školu: p. Michaela Jubánková, p. Lenka Hilbertová
Za zřizovatele: p. Jana Hurychová, p. Filip Petr

Školská rada byla zvolena roku 2021 na tříleté funkční období – spolupracuje s výborem SRDPŠ a schvaluje potřebné dokumenty.

Výsledky voleb do Školské rady naleznete zde.

Rodiče se mohou o prospěchu a chování svých dětí informovat u učitele kdykoliv, nejlépe po telefonické dohodě. Jakékoliv připomínky či návrhy mohou rodiče prosazovat osobním jednáním s vedením školy nebo přes rodičovský výbor.