Spolupráce s rodiči a školská rada

19. 9. 2022od 17:00 hod.třídní schůzkyv 16:30 hod. výbor
7. 11. 2022od 15:00 hod.školská rada
16. 1. 2023od 17:00 hod.třídní schůzkyv 16:30 hod. výbor
17. 4. 2023od 17:00 hod.třídní schůzkyv 16:30 hod. výbor
17. 4. 2023školská rada

Třídní schůzky mohou proběhnout vzhledem k aktuální epidemiologické situaci buď běžným způsobem, konzultačně anebo on-line. Sledujte webové stránky a žákovské knížky dětí.

Plán pedagogických rad (2022/2023): 1. 9. 2022, 7. 11. 2022, 16. 1. 2023, 17. 4. 2023, 19. 6. 2023.

Vedení školy spolupracuje se zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd (SRDPŠ) na pravidelných schůzkách.

Složení rodičovského výboru

Předseda: p. Kryštof Ženatý (5. třída)
Pokladník: p. Petra Sýkorová (2. třída)
Ostatní členové: p. Petra Sýkorová (2. třída), p. Zdeněk Vorel (3. třída), p. Michal Šafařík (4.třída)

Zástupci rodičů jsou voleni na rodičovské schůzce.

Složení školské rady

Za rodiče: p. Dana Pištorová /předseda/, p. Michal Šafařík
Za školu: p. Michaela Jubánková, p. Lenka Hilbertová
Za zřizovatele: p. Jana Hurychová, p. Filip Petr

Školská rada byla zvolena roku 2021 na tříleté funkční období – spolupracuje s výborem SRDPŠ a schvaluje potřebné dokumenty.

Výsledky voleb do Školské rady naleznete zde.

Rodiče se mohou o prospěchu a chování svých dětí informovat u učitele kdykoliv, nejlépe po telefonické dohodě. Jakékoliv připomínky či návrhy mohou rodiče prosazovat osobním jednáním s vedením školy nebo přes rodičovský výbor.