Školní jídelna

Jídelníček

Jídelníček na týden 13. 5. - 17. 5. 2024

Jídelníček na týden 20. 5. - 24. 5. 2024

Informace pro strávníky na školní rok 2023/2024

Aktuální informace k placení stravného a provozu jídelny na příští školní rok naleznete zde.

Informace a přihlášku ke stravování pro budoucí prvňáčky školního roku 2023/24 naleznete zde.

Projekt OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2023/2024

Rádi bychom Vás informovali o navázání spolupráce se společností WOMEN FOR WOMEN. Projekt Obědy pro děti umožňuje sociálně znevýhodněným dětem chodit na školní obědy tím, že je finančně podporuje a platí jim školní obědy prostřednictvím finančních darů ze soukromých i veřejných zdrojů. Cílem projektu je pomoci dětem, jejichž rodiče se ocitli v tíživé finanční situaci a placení školních obědů si nemohou dovolit. Díky projektu získají děti nejen zdravou a vyváženou stravu, ale jelikož je oběd důležitou společenskou událostí, jsou také chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků. Děti do projektu vybírá přímo škola, která zná děti a jejich aktuální situaci nejlépe. Vybraným dětem je zaručena anonymita. Příspěvek na obědy je vyplácen přímo škole, nikoli rodičům, a nevyčerpané stravné se vrací zpět projektu. Tento projekt je realizován s podporou MŠMT.

Další informace se dozvíte v Obědy pro děti - projekt.

Odhlášky a přihlášky obědů

Odhlášky a přihlášky obědů na následující den jen do 12,30 hodin na https://www.odhlaska.cz

První den nemoci dítěte je možné si vyzvednout oběd v době od 11:30 do 11:45. Obědy nebudou vydávány z bezpečnostních důvodů do skleněných nádob.

V případě náhlého onemocnění dítěte je možno odhlásit stravu na ten den v čase od 6.05 do 6.30 hod. na tel: 466 654 500 nebo 773 551 250 (sms: třída, příjmení dítěte, nemoc od-do). Nově jídelna umožňuje v tomto čase i zpětně přihlásit oběd dítěti po ukončení nemoci v den příchodu do ZŠ.

Z provozních důvodů po této době již tato možnost nemůže být akceptována. Pamatujte na časovou rezervu s ohledem na případnou obsazenost telefonní linky. Nenechávejte proto telefonní hovor na poslední chvíli.

Vedoucí: Petra Brožková (kancelář v MŠ Národních hrdinů), tel. 466 654 500, pracovní doba pondělí - pátek 6.00 - 13.45
Kuchařky: Petra Fialová, Jana Pilná, Štěpánka Ryvolová
Výdejna: Sabina Venigerová, Helena Žďárská, tel 734 646 117 – neplatí pro přihlášení a odhlášení obědů.

Cena stravného:

Rozdělení stravovacích kategorií:
skupina strávníků 7 – 10 let 672,- Kč na měsíc
skupina strávníků 11 – 14 let 714,- Kč na měsíc
(11 let dosaženo v období od 1.9.2023 – 31.8.2024)

Žáci se stravují ve školní jídelně v MŠ Národních hrdinů a jsou zařazeny do skupin dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8.

Průměrně se počítá 21 stravovacích dnů. Cena obědů se může navýšit v závislosti na zdražování potravin. Rodiče budou o případné změně ceny obědů včas informováni.

Stravné se hradí bezhotovostně na číslo účtu 38535561/0100. Každý nový žák vyplnil v září přihlášku ke stravování a při první platbě u vedoucí ŠJ obdržel variabilní symbol. Pro stávající žáky variabilní symboly zůstávají jako v předešlém roce. Prosíme rodiče, kteří zadávají platby po telefonu, aby si ověřili, zda platba proběhla. Platby se provádí tak, aby nejpozději do 15. dne na následující měsíc již byly na účtu ŠJ. Poslední platba proběhne do 15. května, první do 15. srpna.

Žádáme rodiče, aby na hlavní prázdniny platby pozastavili.

Vyúčtování přeplatků se provádí 2x ročně a to vždy v lednu a v červenci.

V době nemoci nemá dítě nárok na oběd dle vyhl.107/2005 Sb. Pouze první den nemoci je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče. Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!

První a poslední den školního roku je oběd dětem automaticky odhlášen!

 

Organizace provozu

Dohledy ve školní jídelně - rozpis příchodů do školní jídelny

Vnitřní řád školní výdejny

Informace o alergenech

Alergeny a povídání

Informace o alergenech v potravinách