2023/2024

První třída ŠD v Ekocentrum Paleta, program Domácí mazlíčci

Na závěr školního roku se prvňáčci vydali s paní vychovatelkou do Ekocentra Paleta, kde nás tentokrát čekal program „Domácí zvířátka“. Po úvodním představení nás pan lektor seznámil s pravidly, která jsme při seznamování se zvířátky museli dodržovat. Společně jsme si povídali o důležitých  zásadách při chovu domácích mazlíčků. Program se nám velice líbil a dokonce někteří z nás překonali strach a pohladili si užovku červenou či scinka australského. Více si přečtete zde.

Kdopak by se zubra bál – ŠD

Naši prvňáčci se školní družinou navštívili odpoledne výstavu na pardubickém zámku. Více si prohlédněte v prezentaci paní vychovatelky Kdopak by se zubra bál.

Dravci a sovy na školní zahradě

V rámci environmetálního programu „Pochop přírodu“ proběhla na školní zahradě ukázka cvičených dravců a sov. Program dětem nabídl kombinaci vzdělávání se zážitkem a pomohl  lépe porozumět světu těchto zajímavých ptáků. Seznámily se o jejich životním cyklu a chování, jakým způsobem se živí ve volné přírodě a jaké mají specifické potřeby. Děti měly jedinečnou možnost vidět dravce z bezprostřední blízkosti. Prostřednictvím interaktivního přístupu věříme, že jsme u žáků probudili respekt a pochopení pro důležitou roli dravců a sov v ekosystému a motivaci k lásce k přírodě.

Dravci a sovy na školní zahradě

 2. třída ŠD na návštěvě v DDM BETA

Dne 10.4. jsme s družinou druháků navštívili naposledy v tomto školním roce DDM BETA. Již podruhé měli možnost vyzkoušet si malování na obličej. Bylo krásné pozorovat tu něhu a ohleduplnost při nanášení barev svým kamarádům na tvář a spolu s nimi se těšit doslova na „umělecké díla“, co se pod jejich rukama objevila.

DDM BETA – MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

Malování na obličej

Posledním programem v tomto školním roce v Domě dětí a mládeže BETA bylo malování na obličej. Děti ze školní družiny vytvořily dvojice a podle předlohy se snažily namalovat spolužákovi na obličej co nejhezčí kresbu. Zda se jim dílo povedlo, posuďte sami.

Malování na obličej

Velikonoční dílničky na Zelené bráně

Na škaredou středu děti z 1. třídy navštívily s paní vychovatelkou Zelenou bránu. V rámci velikonočních dílniček si vyrobily skládaného motýlka z papíru a vybarvily si zajíčka. Zastavily se u velikonočního stromu u kostela Svatého Bartoloměje. V tipovací soutěži odhadly, že na něm visí 1500 velikonočních vajíček.

Velikonoce v 1. třídě ŠD

Výlet 2. třídy s družinou

S novým ročním obdobím a blížícími se svátky jsme se do toho opět obuli, co se týče našich MINI – výletů. V DDM Beta jsme si jarně „zavyráběli“ a děti si domů přinesly krásně nazdobený domeček. Na Zelené bráně si vyslechly něco málo o tradicích Velikonoc a vymalovaly si motýlka.

VÝLET DO DDM BETA A NA ZELENOU BRÁNU

1. třída s družinou ve Sféře

V březnu navštívili prvňáčci s paní vychovatelkou vzdělávací centrum Sféra v Automatických mlýnech. Výukový program se skládal se ze dvou částí. Více se dozvíte v prezentaci Sféra.

Školní družina v Ekocentru na téma „Odpady“.

Prvňáčkové ze školní družiny navštívili Ekocentrum Paleta, kde se pomocí pohádky ocitli v nepohádkovém lese s množstvím odpadků. Úkolem bylo, les vyčistit a běžný domovní odpad vytřídit. Dozvěděli se, co je recyklování a jaké výrobky se dají z odpadu ještě vyrobit.

Více si prohlédněte v prezentaci paní vychovatelky zde.

Prvňáci ze ŠD sportují v Betě.

Děti z 1. třídy navštívily gymnastický sál v DDM Beta, aby si opět zasportovaly a zahrály nové hry. Více najdete v prezentaci Prvňáci ze ŠD sportují v Betě.

Loutkové divadlo v ŠD

V lednu přijelo do školní družiny loutkové divadlo Kozlík s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Více si přečtěte zde.

Druháčci s družinou v DDM Beta

V době adventu druháčci s ŠD navštívili dvě vánoční akce. Jedna z nich se konala v DDM BETA, kde pro děti měli připravené zdobení vánočních ozdob (koulí) a pak společně navštívili tvořivou dílnu. Cestou zpět si za odměnu pochutnali na trdelníkové dobrotě.

Více si prohlédněte zde.

Druháčci s družinou navštívili Mázhaus

Druháčci s paní vychovatelkou navštívili mikulášský program v podzemí Mázhausu na Pernštýnském náměstí. Děti si povídaly o vánočních tradicích a prošly si „Nebe a Peklo“. Více si prohlédněte zde.

Peklíčko s čerty – ŠD 3. třída

Ve středu 22.11. navštívili žáci 3. třídy s družinou sklepní prostory pardubického domu Mázhaus. Tyto unikátní prostory bývalé šatlavy se každý rok, v čase předvánočním, mění na peklíčko s čertíky i anděly. Na této interaktivní výstavě si děti mohly vše nejen prohlédnout, ale i osahat a dozvěděly se spoustu zajímavého o vánočních zvycích.

Více se dozvíte v prezentaci od paní vychovatelky zde.

   

Třeťáci v družině tvoří s hmotou FIMO

Ve středu 25. října navštívili se školní družinou DDM Beta také žáci 3. třídy. I oni měli možnost seznámit se s hmotou Fimo a technikou Zentangle. Více si prohlédněte zde.

2. třída ŠD navštívila DDM Beta

Naši druháčci s paní vychovatelkou navštívili tvořivou dílnu v domě dětí Beta. Jak se jim dařilo a co pěkného si vyrobili se můžete podívat v přiložené prezentaci Tvořivá dílna druháčků.

1. třída v DDM Beta

Prvňáčci ze školní družiny navštívili výukový program v DDM Beta ve Štolbově ulici s názvem Fimo nás baví. Dozvěděli jsme se, že Fimo je hmota podobná modelíně, po zapečení v troubě zatvrdne a je omyvatelná. Zkušené lektorky nám ukázaly jak s ní pracovat. Děti si z ní vytvořily rukověť na malé lžičce. Než se hmota zapekla, vyzkoušeli jsme si meditativní kreslení Zentangle. Obrázek kreslený touto technikou se skládá z různých vzorů, které se prolínají a vytváří tak unikátní kresbu. Na závěr si děti svoje výrobky mohly odnést domů a pochlubit se rodičům.

Více si prohlédněte v přiložené prezentaci zde.

Podzimní vycházka družiny – 1. oddělení

Na konci září se prvňáci ve školní družině vydali na přírodovědnou vycházku do lesoparku na Vinici. Prošli se kolem břehu řeky Chrudimky a nakrmily kačenky. Po té se s paní vychovatelkou zašli podívat na nutrie, které žijí nedaleko. Mnozí z nás viděli toto vodní zvířátko poprvé. Při zpáteční cestě si děti postavily domečky z přírodnin.

Více si přečtěte v Přírodovědná vycházka družiny – 1. oddělení.