Žáci, škola volá!

Sejdeme se ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 hodin u hlavního vchodu do školy. Po slavnostním přivítání panem ředitelem se postupně, od nejstarších žáků po nejmladší, odebereme do svých tříd. Budeme mít 45 minut na povídání se svojí paní učitelkou, mladší žáci i s paní vychovatelkou.

Zajímá vás, co je nového ve škole? Druháčci mají krásnou novou podlahu, třeťáci budou moci navštěvovat školní družinu, učebnice a sešity jsou připravené a na žáky se těší všichni pracovníci školy.

Přejeme všem, aby letošní školní rok byl rokem pohodovým.

 

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Pardubice-Pardubičky


 

Základní údaje o škole

Zřizovatel: statutární město Pardubice
Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní výdejna
Školská rada: byla zřízena v listopadu 2005
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Karcol
Vedoucí učitelka MŠ: Ing. Dita Ludvíková, DiS
Právní subjekt od 1.1.1995, příspěvková organizace.
 

Dvě školská zařízení zastřešená jedním ředitelstvím

1/ Základní škola Pardubice -Pardubičky


Škola se nachází v historicky nejstarší části Pardubic.

Úplná ZŠ postavená v roce 1882, pouze 1.stupeň (1. - 5. ročník). Škola má pět samostatných tříd. V současnosti ji navštěvuje 115 žáků, kapacita školy je 125 žáků.

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu.

V těsné blízkosti školy je zastávka MHD. Bezpečnou cestu do školy zajišťuje světelný semafor.

Školní družina má 3 oddělení s 80 žáky.

Součástí školy je i školní výdejna, která je vzdálena 5 minut v areálu MŠ Národních hrdinů.

Po ukončení 5. třídy přecházejí žáci do jiných velkých pardubických škol dle výběru rodičů.

Fotogalerie školy je zde...

2/ Mateřská škola Černá za Bory


Jednotřídka s 25 žáky. Obědy na odloučené pracoviště jsou do školní výdejny dováženy z MŠ Čtyřlístek v Pardubičkách (MŠ má svou vlastní výdejnu jídla).

MŠ Černá za Bory je zrekonstruovaná školka (původně ZŠ, od 1.9. 2003 MŠ).

Obě školy, ZŠ i MŠ, jsou umístěny v pěkném prostředí uprostřed zahrady.

 

Organizace školy

Rychlé odkazy: zaměstnanci |  školní družina |  školní jídelna |  sběr

Děkujeme, všem rodičům, kteří v loňském roce přispěli žákům naší školy sponzorskými dary (hmotnými i finančními) a pomohli tak zvýšit úroveň výuky nebo školních akcí.

Více informací o škole a její organizaci naleznete v sekci škola.

 
TOPlist