Informace pro strávníky na školní rok 2023/24

Informace o platbách ve školní jídelně – školní rok 2023/2024

Výše měsíčních záloh na každý měsíc na jednoho žáka činí od 1.9.2023:

žáci 7 – 10 let                                  Kč 672,- 

žáci 11 – 14 let                                Kč 714,-

Stravné plaťte bezhotovostně na č. účtu 38535561/0100 variabilní symboly zůstávají po celou dobu docházky stejné. Za stravné zaplaťte do 15. dne v měsíci na účet MŠ. Zkontrolujte si, prosím, údaje pro platby za školní obědy. Podrobné informace k placení obědů na příští školní rok najdete zde.