2021/2022

Bezpečí v online světě

Online výuka prohloubila čas strávený u počítače, tabletu či chytrého telefonu a z tohoto důvodu se ve škole věnujeme i prevenci týkající se bezpečí v online světě a kyberšikaně. Školní metodička prevence i třídní učitelky hovoří s dětmi o pravidlech chování na internetu. Aby o této tématice děti slyšely i z jiného zdroje, rozhodli jsme se využít nabídky pana RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka ze společnosti e-Duha, který přijel k nám do školy 12. ledna. Více se dozvíte zde.

 

Druháčci v knihovně v Pardubičkách

V úterý 30. 11. 2021 navštívili Místní knihovnu v Pardubičkách děti z druhé třídy. Přivítala je paní knihovnice Zuzana Jiroutová, která si pro děti  připravila pěkný poutavý program o bajce. Více se dozvíte zde.

 

Mikulášská stezka 5. ročník

Do školy zavítali čerti, andělé a Mikuláš. Pro děti si připravili čertovskou stezku. S plněním úkolů menším dětem pomáhali andělé a na vše dohlížel Mikuláš. Za splnění všech úkolů čekala na děti sladká odměna. Více najdete zde.

 

Plavecký výcvik 3. – 5. ročník

Na konci listopadu 2021 žáci naší školy začali jezdit do Aquacentra Pardubice na plavecký výcvik, více si můžete přečíst zde.

 

Adventní tvoření v 3. třídě

Třeťáci si adventní čas zpestřili výrobou dárku, překvapení pro rodiče. Více se dozvíte zde.

 

1. třída v Ekocentru Paleta

Ráno jsme se vydali do Ekocentra na Vinici. Vyzkoušeli jsme si,  jaké hry hráli naši předci, třeba babička s dědečkem, když byli malí. Zahráli jsme si např.: špačka, gorodky, káču a další. Do rukou se nám dostala i vlna. Vyrobili jsme si malou panenku. Hráli jsme si uvnitř, ale i venku. Ani nám nevadilo sychravé počasí a trocha sněhu. Cestou zpátky do školy holky postavily sněhuláka. Prožili jsme dnes hezké dopoledne bez učení. Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

 

Druháčci navštívili krajskou knihovnu

Beseda s paní spisovatelkou Lucií Seifertovou v Krajské knihovně v Pardubicích, více si přečtete zde.

 

Páťáci na dopravním hřišti

Žáci z páté třídy navštívili na podzim dopravní hřiště. Více najdete zde.

 

Školní družina 1. třída v knihovně v Pardubičkách

Prvňáčci ze školní družiny navštívili s paní vychovatelkou Peškovou knihovnu v Pardubičkách. Více najdete zde.

 

Orientační běh – podzimní kolo

Naši žáci se zúčastnili soutěže v orientačním běhu, více najdete zde .

 

Čtvrťáci v ZOO ve Dvoře Králové

Na konci září navštívili naši čtvrťáci ZOO ve Dvoře Králové, více najdete zde .