INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. září 2023 v 8,00 hodin pro 2. – 5. třídu.
Předpokládaný konec: 8,45 hodin.

Prvňáčci zahájí školní rok v 10,00 hodin. Předpokládaný konec bude v 11,00 hod.

Všechny děti mají v tento den odhlášený oběd, školní družina nebude.
Od 5. září bude provoz školní družiny od 6,30 do 16,40 hodin.

Informace pro 1. třídu:

Žáci 1. třídy se sejdou s doprovodem v 9,50 hodin před hlavním vchodem do školy. Po slavnostním zahájení v 1. třídě s panem ředitelem a starostou městského obvodu IV, žáci zůstanou ve třídě s třídní učitelkou a rodiče se přesunou do školní družiny. Paní vychovatelka je seznámí s organizací družiny a odpoví na případné dotazy k organizaci školního roku.

Plakát k zahájení k vytisknutí zde .