Nabídka nepovinných předmětů a kroužků

Škola pro letošní školní rok nabízí pro své žáky nově výtvarný kroužek a stejně jako v loňském roce  florbal, šachy, sportovní kroužek a tancování. Vyplněnou přihlášku odevzdají žáci třídnímu učiteli nebo ve školní družině. Přihláška: Nabídka nepovinných předmětů a kroužků