Poezie aneb veršíčkohraní v knihovně – 3. třída

Třeťáci navštívili krajskou knihovnu. Čekala na ně výuková lekce s názornými ukázkami,
tvoření veršů a začleněním veršů do vzdělávání formou pohádek a písní. Dozvěděli se, co je
a co není rým, vyzkoušeli si i veršování. Zjistili, že poezie není nuda a můžou ji mít rádi.

POEZIE ANEB VERŠÍČKOHRANÍ V KNIHOVNĚ