SILVER A – 5. třída

Naše 5. třída vyslechla přednášku p. uč. Z. Jiroutové na téma dění v Pardubicích během 2. světové války a o týden později si prošla důležitá místa v Pardubicích s poutavým vypravováním průvodkyně. Fotky s prezentací najdete zde.

Mgr. Libuše Kocourková