Pozvánka na rozsvěcení vánočního stromu v Pardubičkách