První oddělení ŠD navštívilo Ekocentrum

Školní družina v Ekocentru na téma „Odpady“.

Prvňáčkové ze školní družiny navštívili Ekocentrum Paleta, kde se pomocí pohádky ocitli v nepohádkovém lese s množstvím odpadků. Úkolem bylo, les vyčistit a běžný domovní odpad vytřídit. Dozvěděli se, co je recyklování a jaké výrobky se dají z odpadu ještě vyrobit.

Více si prohlédněte v prezentaci paní vychovatelky zde.