Střípky od třeťáků

Co jsme zažili a co jsme si vyzkoušeli v březnu? Zde se dozvíte více.