Keramická dílna 2. třída

Pomalu se blíží Den matek, který tento rok připadl na 12. května. Svátek, kdy bychom neměli zapomenout na naše milé maminky. Využili jsme tedy nabídky paní lektorky Kateřiny Douckové a společně jsme vyrobili pro maminky malý dárek z keramické hlíny. Hnětení, válení, vyřezávání, lepení, to vše nás velmi bavilo. Už také víme, jak pracovat se šlikrem. Naše výrobky nám paní lektorka následně vypálila. Poslední dubnový den jsme si výrobky ještě naglazovali, abychom jim dodali patřičný lesk a vyzdobili je drobnými střípky. Všichni jsme si práci moc užili. Snad se budou výrobky maminkám líbit.

Keramická dílna 2. třída